ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL

NhacTreHayNhatTheHe8X9XDauDoi VA 5128467 mp3 image

ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL

Trang đăng ký chính thức 3G/4G Viettel – tongdaiviettelbienhoa.com/data-4g-viettel luôn tổng hợp và cập nhật những gói 3G/4G Viettel mới nhất, đầy đủ nhất.
Từ tháng 06/2018 Vietteltelecom đã hợp nhất 2 loại gói 3G và 4G, Viettel sẽ tự động nhận diện thiết bị của bạn để điều  chỉnh mạng 3G/4G giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đăng ký và sử dụng internet 3G/4G Viettel. Mặc định khi đăng ký sẽ là gói 4G Viettel, nếu thiết bị của khách hàng không hỗ trợ 4G(LTE) thì hệ thống sẽ tự điều chỉnh cho thiết bị của bạn truy cập 3G Viettel.

GÓI CƯỚC COMBO 4G VIETTEL

[ux_products width=”full-width” col_spacing=”large” slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”7000″ show_cat=”0″ equalize_box=”true” ids=”5466,6086,6084,5467,5468,5469,5470,5465,5551,10939,10944,10947,10956,10953,10950,10962,10959,10535″]

GÓI CƯỚC DATA

[ux_products width=”full-width” col_spacing=”large” slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”7000″ show_cat=”0″ show_rating=”0″ equalize_box=”true” ids=”5559,5557,5555,5553,5561,6739,5700,5695,5693,5563,5714,5712,5710,10783,10925,10930,10933,10936,10965″]

GÓI COMBO VIETTEL 3 THÁNG

[ux_products width=”full-width” col_spacing=”large” slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″ show_cat=”0″ ids=”6702,6728,6080,6068,6065,6709,6720,6735″]

GÓI COMBO VIETTEL 06 THÁNG

[ux_products width=”full-width” col_spacing=”large” slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″ show_cat=”0″ ids=”6704,6732,6076,6724,6711,6063,6070,10974,10968,11023,11017,11011,11005,10999,10986″]

GÓI COMBO VIETTEL 12 THÁNG

[ux_products width=”full-width” col_spacing=”large” slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″ show_cat=”0″ ids=”6706,6733,6078,6725,6714,6061,6072,10977,10971,11027,11014,11008,11002,10995″]

GÓI CƯỚC DATA 1 NGÀY 3 NGÀY 7 NGÀY

[ux_products width=”full-width” col_spacing=”large” slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″ show_cat=”0″ ids=”5704,6744,6742,5702,5706,5708,6746″]

GÓI CƯỚC GỌI NỘI MẠNG VIETTEL

[ux_products width=”full-width” col_spacing=”large” slider_nav_style=”simple” slider_bullets=”true” auto_slide=”4000″ show_cat=”0″ ids=”6746,6742,6744,5728,5730,5732,5734,5736,5738″]