LAP MANG VIETTEL NĂM 2024

HOME WIFI 210K

DANH SÁCH GÓI CƯỚC INTERNET ĐƠN LẺ

Cập nhật thông tin về các gói cước mạng Internet của Viettel dành cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Liên hệ hotline: 0965 08 1368 để được nhân viên tư vấn thủ tục đăng ký và chương trình khuyến mãi mới nhất

HOMET

165.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

SUN1

180.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 00 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 01 tháng
ĐĂNG KÝ

SUN2

229.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

SUN3

279.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

PRO300

350.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ trong nước 300Mbps
Tốc dộ quốc tế 1Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

PRO600

500.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ trong nước 600Mbps
Tốc dộ quốc tế 2Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

PRO1000

700.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ trong nước 1000Mbps
Tốc dộ quốc tế 10Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

STAR1

210.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 1 Mesh
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

STAR2

245.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 2 Mesh
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

STAR3

299.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 3 Mesh
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

MESHPRO300

450.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ trong nước 300Mbps
Tốc độ quốc tế 1Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6 + 1 Mesh
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

MESHPRO600

650.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ trong nước 600Mbps
Tốc độ quốc tế 2Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6 + 2 Mesh
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

MESHPRO1000

880.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ trong nước 1000Mbps
Tốc độ quốc tế 10Mbps
Miễn phí Modem Wifi 6 + 2 Mesh
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

DANH SÁCH GÓI CƯỚC TRỌN GÓI GỒM : INTERNET + TRUYỀN HÌNH TV360 (XEM QUA APP)

Đây là các gói cước dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, quán cafe, quán ăn… Có nhu cầu sử dụng đồng thời 2 dịch vụ Internet và Truyền hình trên ứng dụng TV360 (trên các dòng tivi thông minh). Liên hệ hotline: 0965 08 1368 để được nhân viên tư vấn miễn phí.

HOMET + TV360 APP

195.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

SUN1 + TV360 APP

210.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

SUN2 + TV360 APP

259.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

SUN3 + TV360 APP

309.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

STAR1 + TV360 APP

240.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 1 Mesh
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

STAR2 + TV360 APP

295.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 2 Mesh
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

STAR3 + TV360 APP

329.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 3 Mesh
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

DANH SÁCH GÓI CƯỚC COMBO INTERNET + TRUYỀN HÌNH TV360 (XEM TRÊN BOX)

Đây là danh sách các gói cước trọn gói gồm: Internet + Truyền hình Viettel TV360. Dành cho cá nhân, doanh nghiệp, quán cafe, quán ăn. Có nhu cầu sử dụng internet cáp quang + Truyền hình TV36 trên đầu BOX HD chất lượng cao.Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 0965 08 1368 để được nhân viên tư vấn.

HOMET + BOX TV360

225.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 1 STD
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

SUN1 + BOX TV360

240.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 1 STD
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

SUN2 + BOX TV360

289.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 1 STD
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

SUN3 + BOX TV360

339.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 1 STD
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

STAR1 + BOX TV360

270.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 1 Mesh + 1 STD
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

STAR2 + BOX TV360

305.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 2 Mesh + 1 STD
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

STAR3 + BOX TV360

359.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem Wifi 5G + 3 Mesh + 1 STD
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC CÁP QUANG TỐC ĐỘ CAO CHO DOANH NGHIỆP

Đây là những gói cước Internet Wifi tốc độ cao được trang bị miễn phí thiết bị cáp quang chuyên dụng. Miễn phí IP tĩnh dành cho công ty, cơ quan, quán cafe,… Vui lòng liên hệ tổng đài 0965 08 1368 để được nhân viên tư vấn giá và chương trình khuyến mãi mới nhất

VIP200

800.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ trong nước 200Mbps
Tốc độ quốc tê 5Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

VIP500

1.900.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ trong nước 500Mbps
Tốc độ quốc tê 10Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ

VIP600

6.600.000Đ / 30 NGÀY

Tốc độ trong nước 600Mbps
Tốc độ quốc tê 30Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh + Block 4 IP
Miễn phí Modem Wifi 5G
Đăng ký 06 tháng tặng 01 tháng
Đăng ký 12 tháng tặng 02 tháng
ĐĂNG KÝ